e-mail

Výtame Vás na stránku ECDL e-learning.


e-mail

E-mail nám slúži na komunikáciu podobne ako klasická pošta. Rozdiel je v tom, že nemusíme platiť poštovné, ale musíme mať e-mailovú schránku na nejakom serveri. Je to aj ekologickejšie, pretože nemíňame papier a teda šetríme lesy. Pošta dorazí na ľubovoľné miesto o niekoľko sekúnd. Je to jeden z najrýchlejších spôsobov posielania pošty, hoci niekedy môže byť aj nebezpečný. Okrem samotných textových správ je prostredníctvom elektronickej pošty možné prenášať aj súbory ľubovoľného dátového formátu, obsahujúce napríklad grafiku, formátovaný text, video a audio záznamy.

e-mail adresa

internet1

V sieti počítačov Internet plní funkciu poštovej adresy e-mail adresa. Základom adresy pre elektronickú poštu je doménová adresa, ktorá určuje cestu ku konečnému miestu kde má byť pošta doručená. Táto adresa môže označovať priamo konkrétny hostiteľský počítač alebo doménu (nerozlišujú sa veľké a malé písmená).

meno@domena.sk

Tak ako pri klasickej pošte obálka, plní túto funkciu v elektronickej pošte hlavička. Hlavička správy obsahuje tieto údaje:E-mail sa dá posielať pomocou aplikácií ako napríklad Microsoft Outlook.

Bezpečnosť e-mailu

V prípade, že e-mail nijako nezabezpečíme, môže sa ľahko stať, že nám ho nejaký hacker bez veľkých ťažkostí zachytí, pozmení a pošle ďalej alebo jednoducho vymaže. Ak sa chceme niečomu takému vyhnúť, mali by sme svoje e-maily kryptovať. Jedným z kryptovacích programov je program PGP, ktorý využíva systém verejného a tajného kľúča.


E-maily ako hrozba

Veľmi ľahko sa môže stať, že nám cez e-mail príde vírus a mi o tom ani nebudeme vedieť. Príkladom vírusu, šíriaceho sa cez email je aj vírus „I love you“, ktorý sa začal na internete šíriť dna 4. mája 2000. Tento vírus zavíril milióny počítačov a hoci nepatril do rodiny deštrukčných, narobil kopu problémov. Takéto vírusy sa síce neobjavujú často, ale aj tak ich hrozbu netreba podceňovať. Nabudúce môže nejaký znudený študent spraviť deštrukčný vírus, ktorý nám zmaže obsah celého disku a potom to bude väčší problém ako „chvíľkové“ spomalenie siete. Kvôli takýmto vírusom treba dodržiavať aspoň dve zásady:


Hromadnému rozposielaniu nevyžiadaných správ sa hovorí spamming.

MS Outlook 2003

E-mailové klienty umožňujú odosielanie správ pomocou protokolu SMTP a prezeranie došlej pošty pomocou protokolu POP3. Pred ich použitím je potrebné nastaviť servery, ktoré budú tieto dve služby realizovať. Po správnom nakonfigurovaní máte širokú paletu možností – prijímanie a odosielanie správ, práca s adresármi správ, vytváranie skupín, využitie diskusnej časti. Veľkou výhodou týchto klientov je, že s poštou pracujete na svojom počítači, nemusíte byť pripojený online. Pripojenie na internet potrebujete len pri stiahnutí a odoslaní pošty.

internet6 Najčastejšie používané príkazy v MS Outlook:
  1. Nový list
  2. Vytvoriť poštu
  3. Adresa (komu)
  4. Predmet
  5. Pripojenie príloh
  6. Písanie listu
  7. Odoslať
  8. Odeslat/Přijmout
internet1 internet1

hore | úvodná stránka | ms acess | ms powerpoint | internet | kontakt:p.urban@atlas.sk

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk