ECDL

(European Computer Driving Licence)ECDL je medzinárodný štandard pre kvalifikáciu v základných zručnostiach pri práci s počítačom. Pomocou sústavy štandardizovaných testov umožňuje jednotnú, medzinárodne akceptovanú formu overenia znalostí ovládania najpoužívanejších počítačových prostriedkov a programového vybavenia. Súbor testov, ktorý sa vykonáva priamo na počítačoch, možno absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách, kde ich vedú a hodnotia akreditovaní skúšobní komisári. Po úspešnom absolvovaní testov uchádzači obdržia celoeurópsky uznávaný Certifikát ECDL.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk