MS Acess

Výtame Vás na stránke ECDL e-learning.

1.MS Acess - Úvod

MS Acess je programový balík, nástroj na spracovanie relačných databáz.


Základné pojmy

Databáza je sústava tabuliek, formulárov, zostáv a súvislostí medzi nimi.

tabulka databázy


Tabuľka
Množstvo pevne formátovaných údajov s vlastnou hlavičkou. Tabuľku môžeme upravovať podobne ako v Exceli.
Záznam
Jeden riadok tabuľky, pozostávajúci z položiek.
Položka, pole
Jednotlivé bunky tabuľky.
Typy polí
Charakter, vlastnosti, formát polí
Vlastnosti polí
Vlastnosti jednotlivých polí
primarny klucPrimárny kľúč
Môže byť pole, ktoré je jedinečné, teda v danom stľpci sa žiadny údaj neopakuje. Takéto pole umožňuje jednoznačné priradenie údajov z druhej tabuľky. Ideálnym primárnym kľúčom je automatické číslo.
relace
relaceRelačná databáza
Sústava dvoch alebo viacerých tabuliek ktoré sú navzájom prepojené. Opakujúce sa údaje nahradíme kódom. Na základe tohto kódu údaje sa vyhľadávajú z pomocnej tabuľky (viď príkaz =SVYHLEDAT z Excelu). Takto ušetríme veľa času i miesta. Vylúčime neprehľadnosť ktorá vznikne nepresným popisom rovnakých údajov. Jednoduchým kódom jednoznačne priraďujeme i väčšie množstvo údajov.
Relácia (vzťah)
Vyznačené prepojenie dvoch tabuliek, najčastejšia je 1:N, kde údaje z jedného záznamu tabuľky sa opakovane objavujú v druhej (napr.: pracovník opakovane vykonáva rôzne úlohy).

dotazDotaz
Dotaz je sústava inštrukcií, ktoré slúžia na pohodlné spracovanie dát, napr.: výber, prepočet, aktualizácia, úprava, pridávanie alebo mazanie záznamov.
triedenieTriedenie
Podobne ako v Excel-i tak aj v Acess-i je možné rýchle triedenie údajov použitím príslušných ikónov.
filter1Filter
Rýchly výber určitých záznamov podľa kritérií.
formular2
formular1Formulár
Formulár vo formulárovom zobrazení je elektronické tlačivo na vstup a úpravu údajov. Umožňuje bezpečné, pohodlné plnenie tabuliek. Ovládacími prvkami doplnený formulár značne urýchly a zjednoduší naplnenie databázy.
ovlprvkyOvládacie prvky
Ovládacími prvkami zo súpravy nástrojov značne zjednodušíme obsluhu. Zapisovanie údajov môžeme nahradiť výberom z ponúknutých zoznamov.

Pri práci využime sprievodcu: palca

formular3

zostavaZostava
Formátované výstupné tlačivá na zobrazenie a tlač údajov. Výkazi, ktoré môžu obsahovať zlúčený výstup z viacerých tabuliek, výpočty, podmienky. Zostava je výstupná maska, podobná používanej vo WORD-e pri hromadnej korešpondencii.

režimyRežimy práce
Počas práce s ACESS jednotlivé objekty môžeme zobraziť v rôznych formách:

hore | úvodná stránka | ms acess | ms powerpoint | internet | kontakt:p.urban@atlas.sk

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk