Internet

Výtame Vás na stránku ECDL e-learning.


Internet

internet1

Čo je vlastne INTERNET?

Na túto otázku možno odpovedať rôzne. V každom prípade je to však celosvetová sieť počítačových sietí. Jej čaro spočíva práve v tom, že dokáže spojiť nielen dva počítače v susedných miestnostiach, ale aj dva počítače na rôznych koncoch sveta. Každý z týchto počítačov alebo serverov má svoju jedinečnú internetovú adresu resp. meno. Na Internete sa ľudia môžu pomocou rôzneho softwaru a protokolov kľudne rozprávať, posielať si elektronickú poštu (e-mail), prezentovať seba alebo svoju firmu formou Web-stránky, predávať alebo kupovať veci v interaktívnych obchodoch alebo na interaktívnych aukciách.


Architektúra: Klient – Server

Na internete sa využíva architektúra Klient – Server, kde klient (prehliadač) je väčšinou normálny užívateľ a serverom je nejaký www server spravujúci nejaké multimédia alebo hypertextové dokumenty. Server je neaktívny až pokým nedostane požiadavku od klienta, ktorú príjme a spracuje. Príkladom týchto klientských programov sú napríklad internet Explorer a Netscape Navigator. Internet využíva protokol TCP/IP na komunikáciu medzi počítačmi, ale na prenos HTML stránok sa využíva protokol HTTP.

Pojmy

Provider
Firma/spoločnosť, ktorá poskytuje rôzne pripojenia na internet (napr. Antik, Chello...).
www (World Wide Web)
Je to vlastne internetová služba. Význam: komunikácia medzi užívateľmi (video, chat, maily), prístup k informáciám, vymieňanie informácii. Je iba samotnou časťou internetu.
URL Adresa
Znamená Uniform Resource Locator, teda unikátna adresa zdroja. V podstate to je jednoznačné určenie stránky na internete (napr. http://www.spn.sk/knihkupectvo/knihy.html, kde http:// označuje protokol umožňujúci prehliadaču komunikáciu s počítačom, na ktorom je hľadaná stránka, www.spn.sk je adresa počítača, na ktorom je v adresári knihkupectvo stránka knihy.html)
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
Ide o protokol, ktorý sa využíva na prenos dát na internete v architektúre Klient – Server. Prenášajú sa ním najmä stránky o ktoré cez prehliadač požiada klient.
FTP – File Transfer Protocol
Ide o internetový protokol využívaný na prenos súborov medzi počítačmi. Môže sa použiť napríklad na sťahovanie voľne šíriteľných programov z nejakého servera, alebo o diaľkové nahrávanie stránky na server.

Prehliadač (Browser)

explorer

Na prezeranie www stránok potrebujeme mať v našom počítači nainštalovaný prehliadač www stránok. Prehliadače zabezpečujú komunikáciu so zdrojom www stránky – www serverom. Najznámejšie prehliadače sú Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, ktoré sa líšia rôznym dizajnom užívateľského prostredia, ale funkciu majú rovnakú.

browser

Vyhľadávač www.google.sk

browser

Postup vyhľadávania:

  1. spustíme Internet Explorer
  2. ako adresu napíšeme: www.google.sk a stlačíme Enter
  3. voľbou Web môžeme hladať www stránky, voľbou obrázky hľadáme obrazy
  4. napíšeme hladaný výraz
  5. spustíme vyhľadávanie
  6. zvolíme vhodný obrázok (optimálny je 500 x 600px)
  7. obrázok zväčšíme, zobrazíme v skutočnej veľkosti
  8. pravým tlačidlom zobrazíme lokálnu ponuku
  9. obrázok uložíme do miestneho priečinka.

google1

google2

google3

hore | úvodná stránka | ms acess | ms powerpoint | internet | kontakt:p.urban@atlas.sk

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk