MS PowerPoint

Výtame Vás na stránke ECDL e-learning.


Často používané postupy

Vložiť
Nový snímekVkladanie nových snímok
Vložiť - Nový snímek
SnimokVkladanie objektov, ktoré sa majú opakovať na každej snímke
Úpravy

Zobraziť - Predloha - Snímok

Objekty vkladané v tomto režime sa objavia na každej snímke, okrem snímok s rozložením Úvodný. Platí to aj na formát nadpisov, textov, hlavičky a päty.

Ukončenie: Zobraziť - Normálne.


Záhlaví
ZáhlavíÚprava hlavičky a päty

Zobraziť - Záhlaví a zápäťí

Po vyplnení môžeme zadať, či nastavená hlavička je pre aktuálnu snímku (použít) alebo pre všetky snímky (použít u všech). Tu nastavíme aj číslovanie a zobrazenie dátumu.

Org.diagram
DiagramVkladanie organizačného diagramu
Vložiť - Nový snímok rozloženie Organizačná schéma. Pravým tlačidlom myši môžete vložiť príslušný objekt napr.: podriadený spolupracovník alebo asistent.
Graf
GrafyVkladanie grafov

Vložiť - Nový snímok rozloženie: Graf.

Poklepaním grafu sa zobrazí tabuľka. Vyplníme tabuľku. Graf sa automaticky aktualizuje ak poklepáme na nadpis, alebo okolie. Pravým tlačidlom môžete zmeniť vlastnosti grafu.
Presun
RezeniPresun, mazanie, schovanie snímok

Zobraziť - Řazení snímku

V tomto režime vidíme všetky snímky naraz. Presúvať môžeme ľavým tlačidlom myši. Pravým tlačidlom zobrazíme ponuku na Odstraniť..., Skrýt... atď.

Pozadí
NávrhVýber šablóny návrhu

Formát - (Návrh) - Šablóna

Poklepaním zvolenej šablóny sa šablóna aplikuje pre celú prezentáciu.
Výber pozadia

Formát - Pozadí

Pozadie môžete nastaviť pre všetky snímky, alebo len pre aktuálnu.

Prechod
PrechodNastavenie prechodu snímok

Prezentace - Prechod snímku

Prechod môžete nastaviť pre všetky snímky, alebo len pre aktuálnu.
AnimáciaAnimácia objektov

Prezentace - Vlastný animace

Tu určíte spôsob objavenia sa jednotlivých objektov v prezentácii.

PrechodTlač osnovy
Tlač

Súbor - Tisk - Vytisknout - Osnova

Umožní tlač osnovy.
Tlač podkladov

Súbor - Tisk - Vytisknout - Podklady

Umožní tlač väčšieho počtu snímok na stranu.

RozloženiZmena rozloženia

Formát - Rozvržení

Z ponuky vyberieme rozloženie pre aktuálnu snímku napr.: Úvodný, Nadpis, Zoznam s odrážkami, Graf, Tabuľka, Obrázok atď.
PoradiaZmena poradia grafických objektov
Pozadie

Panel kreslení alebo pravé tlačidlo myši na objekte zobrazí:

Príkaz Poradí - Přenésť dozadu premiestní vybraný kruh za hviezdu.

UložiťUloženie
Po ukončení práce nezabudnite prezentáciu uložiť príkazom Súbor - Uložiť ako.

hore | úvodná stránka | ms acess | ms powerpoint | internet | kontakt:p.urban@atlas.sk

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk