MS Acess

Výtame Vás na stránke ECDL e-learning.


2. Postup vytvorenia databázy

Vytvorenie tabuľky

režimV návrhovom zobrazení
Vytvorenie tabuľky s pomocou Vytvorenie tabulky v návrhovom zobrazení
pracovníci
Pracovníci
Názov Typ Vlastnosti
Kód pracovníka číslo dlouhé celé číslo
Meno text 10
Priezvisko text 15
HodinovaMzda mena Mena (Ft)


práce
Práce
Názov Typ Vlastnosti
Kód práce číslo dlouhé celé číslo
Názov text 20
Materiál mena Mena (Ft)
Hodiny číslo dlouhé celé číslo


evidencia
Evidencia
Názov Typ Vlastnosti
PC automatické číslo dlouhé celé číslo
Dátum Datum a čas datum (krátké)
KodPracovnika číslo dlouhé celé číslo
KodPrace číslo dlouhé celé číslo


relaciaVyynačenie relácií - vzťahov

Tabuľky vložíme klepnutím na vztah

relacia

tabulkaÚdaje jednotlivých tabuliek

Tabuľka - práce

Tabulka práce

Tabuľka - pracovníci

Tabulka pracovníci

Tabuľka - evidencia

Tabulka evidencia

hore | úvodná stránka | ms acess | ms powerpoint | internet | kontakt:p.urban@atlas.sk

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk