MS Acess

Výtame Vás na stránke ECDL e-learning.

4. Dotazy

Umožňujú súčasné, spoločné zobrazenie údajov z viacerých tabuliek, filtrovať podľa podmienok a vykonávať operácie.

Vytvorenie dotazu pomocou sprievodcu

Určiť či bude podrobný alebo súhrnný

dotaz

Dokončiť

dotaz

sprievodcaVypočítané pole vložíme klepnutím na ikónu

dotaz

Medzi režimom návrhu a režimom zobrazenie datového listu prepíname v ponuke Zobraziť

Do dotazov môžeme zadať i podmienky na filtrovanie
Napríklad: priezvisko Malý alebo Názov práce, vtedy sa zobrazia len údaje z vyhovujúcich záznamov.
Pri udávaní kritérií:

hore | úvodná stránka | ms acess | ms powerpoint | internet | kontakt:p.urban@atlas.sk

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk