MS Acess

Výtame Vás na stránke ECDL e-learning.


5. Zostavy

Zostavy sú výkazi z databázy. Umožňujú súhrnné zobrazenie obsahu tabuľky alebo viacerých tabuliek resp. dotazov. Zostavu môžeme triediť, sumarizovať, doplniť vzorcami.

zostavaVytvoriť zostavu pomocou sprievodcu

Voľba polí do zostavy

zostava

Voľba zoskupenia

zostava

Triedenie a sumarizácia

zostava zostava

Medzi režimom návrhu a režimom zobrazenie datového listu prepíname v ponuke Zobraziť

V návrhovom zobrazení môžeme upravovať vzorce a celú výstupnú masku podobne ako v prípade Hromadnej korešpondencie vo Word-e.

zostava

hore | úvodná stránka | ms acess | ms powerpoint | internet | kontakt:p.urban@atlas.sk

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved.

© Copyright 2007 Peter Urbán All rights reserved. Kontakt: p.urban@atlas.sk